YHTEYDENOTTO JA ALKUNEUVOTTELU

Ensimmäinen yhteydenotto ja alkuneuvottelu ovat aina maksuttomia. Alkuneuvottelun aikana kartoitetaan asiakkaan oikeusturvan tarve ja sen edellyttämät toimenpiteet sekä käsillä olevan asian ratkaisuvaihtoehdot. 

Alkuneuvottelun aikana pyritään myös alustavasti selvittämään asiakkaan mahdollisuus hakea korvausta oikeusturvavakuutuksen perusteella tai saada oikeusapua. Toimeksiannon syntymisestä ja laskutuksen alkamisesta sovimme aina erikseen.HINNOITTELU

Toimeksiannot toteutetaan pääasiassa työaikaan sidotulla laskutusperusteella. Laskutusperusteeseen vaikuttaa asian vaativuusaste, kiireellisyys, taloudellinen intressi sekä niihin rinnastettavat seikat. 

Mikäli yhteydenottosi johtaa toimeksiannon syntymiseen, sovitaan sovellettava laskutusperuste aina tapauskohtaisesti. Luonnollisesti saatte halutessanne myös kustannusarvion toimeksiannon kokonaishinnasta.OIKEUSTURVAVAKUUTUS

Useimpiin kotivakuutuksiin sekä yritysten ja yhteisöjen vastuuvakuutuksiin sisältyy oikeusturvavakuutus, mikä kattaa vakuutuksen enimmäismäärään saakka valtaosan asiamiehen käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista. 

Toimeksiannon alkuvaiheessa pyritään aina selvittämään, onko asiakas oikeusturvavakuutuksen perusteella oikeutettu korvaukseen asiamieskuluistaan ja mahdollinen korvaus pyritään aina käyttämään asiakkaan hyödyksi.OIKEUSAPU

Tietyissä tapauksissa asiakkaalla on mahdollisuus joko kokonaan tai osittain valtion varoista tapahtuvaan oikeusapuun. 

Myös tämä mahdollisuus selvitetään tapauskohtaisesti toimeksiannon alkuvaiheessa. Oikeusapuasioissa sovelletaan valtion vahvistamaa laskutusperustetta.