Hinnoittelu

Toimeksiannot toteutetaan pääasiassa työaikaan ja asian laatuun perustuvalla tuntiveloituksella, joka on 200,00 – 240,00 euroa lisättynä arvonlisäverolla. Laskutusperusteeseen vaikuttaa asian vaativuusaste, kiireellisyys, taloudellinen intressi sekä niihin rinnastettavat seikat. Mikäli yhteydenottosi johtaa toimeksiannon syntymiseen, sovitaan sovellettava laskutusperuste tapauskohtaisesti. Toimeksiannot suoritetaan aina kustannustehokkaasti ja asiakkaan etu huomioiden. Luonnollisesti saatte halutessanne myös kustannusarvion toimeksiannon kokonaishinnasta. Asioissa, joissa työmäärä on arvioitavissa, voidaan asiakkaan kanssa sopia kiinteä hinta. Tämä on mahdollista esimerkiksi laadittaessa asiakirjoja, kuten sopimuksia.

Yhteydenotto ja alkuneuvottelu

Ensimmäinen yhteydenotto ja alkuneuvottelu ovat aina maksuttomia. Alkuneuvottelun aikana kartoitetaan asiakkaan oikeusturvan tarve ja sen edellyttämät toimenpiteet sekä käsillä olevan asian ratkaisuvaihtoehdot. Alkuneuvottelun aikana pyritään myös alustavasti selvittämään asiakkaan mahdollisuus hakea korvausta oikeusturvavakuutuksen perusteella tai saada oikeusapua.

Oikeusturvavakuutus

Useimpiin kotivakuutuksiin sekä yritysten ja yhteisöjen vastuuvakuutuksiin sisältyy oikeusturvavakuutus, mikä kattaa vakuutuksen enimmäismäärään saakka valtaosan asiamiehen käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista. Toimeksiannon alkuvaiheessa pyritään aina selvittämään, onko asiakas oikeusturvavakuutuksen perusteella oikeutettu korvaukseen asiamieskuluistaan ja mahdollinen korvaus pyritään aina käyttämään asiakkaan hyödyksi.

Oikeusapu

Tietyissä tapauksissa asiakkaalla on mahdollisuus joko kokonaan tai osittain valtion varoista tapahtuvaan oikeusapuun. Myös tämä mahdollisuus selvitetään tapauskohtaisesti toimeksiannon alkuvaiheessa. Oikeusapuasioissa sovelletaan valtion vahvistamaa laskutusperustetta.