Sopimusoikeus

Huolellisesti ja oikein laaditut sopimukset luovat selkeyttä ja turvaa elämän eri sopimustilanteissa, kuten esimerkiksi irtaimen omaisuuden tai kiinteistön kaupassa, työsopimusta tai avioliittoa solmittaessa. Näissä, sekä muissa tärkeissä sitoumuksissa ennakointi ja sopimusriskien välttäminen ovat erityisen tärkeitä. Epäselvät tai tulkinnanvaraiset sopimukset ovat omiaan luomaan epäselvyyttä ja väärinymmärryksiä, jotka johtavat helposti riitatilanteisiin, mitkä olisi voitu hyvällä sopimuksella välttää. Avustamme asiakkaitamme sopimusasioissa monipuolisesti ja asiantuntevasti.