Riidanratkaisu ja oikeudenkäynnit

Riidanratkaisutoiminnassamme pyrimme aina asiakkaan liiketoiminnan ja maineen turvaamisen sekä kokonaistaloudellisesti asiakkaan kannalta edullisimpaan lopputulokseen. Nämä tavoitteet saavutetaan usein osapuolten välillä neuvotteluteitse saavutettavalla sovinnollisella ratkaisulla. Osassa tapauksia oikeudenkäynti on välttämätön asiakkaan oikeuksien ja edun toteuttamiseksi.

Toimeksiannon alussa perehdymme käsiteltävään asiaan perusteellisesti ja kartoitamme siihen sisältyvät mahdollisuudet ja riskit sekä arvioimme asian menestymismahdollisuuden tuomioistuimessa. Näiden perusteella päätämme yhdessä asiaan parhaiten soveltuvan strategian ja ryhdymme tehokkaasti ajamaan asiaa. Olemme menestyksekkäästi edustaneet asiakkaitamme sadoissa oikeusprosesseissa, niin yleisissä tuomioistuimissa, hallintotuomioistuimissa kuin erityistuomioistuimissakin.