Vahingonkorvaus

Yritystoiminnassa joudutaan usein arvioimaan kysymystä sopimuskumppanin, kuten asiakkaan, tavarantoimittajan tai palveluntuottajan vahingonkorvausvastuusta suoritusvirheen tai muun sopimusrikkomuksen johdosta. Avustamme asiakkaitamme heidän oikeudellisen asemansa arvioinnissa sekä asiakkaan oman tai tämän sopimuskumppanin vahingonkorvausvelvollisuuden ja sen rahallisen määrän määrittelyssä. Lisäksi avustamme vahingonkorvausvastuuta koskevissa neuvotteluissa sekä tarvittaessa oikeudenkäynneissä.