Kuluttajansuoja-asiat

Kuluttajansuojan keskeisin laki on kuluttajansuojalaki, jota sovelletaan tilanteissa, joissa kuluttaja hankkii tavaroita tai palveluita olennaisilta osin yksityistä talouttaan tai kulutustaan varten. Lain soveltamisalaan kuuluvat muun muassa remontti- ja korjauspalvelut, kulutushyödykkeiden- ja palveluiden kauppa, matka-, vakuutus- ja pankkipalvelut. Kuluttajansuojalain tarkoituksena on suojata kuluttajaa hänen sopimussuhteissaan ammatinharjoittajien kanssa ja kuluttajansuojalaki sisältääkin monia kuluttajan kannalta edullisia säännöksiä, joista ei voida kuluttajan haitaksi poiketa.  Suurin osa kuluttajansuoja-asioista koskee ammatinharjoittajan toimittaman tavaran tai palvelun virhettä. Virheen seurauksena kuluttajalla voi olla oikeus saada uusi tavara tai palvelu, kaupan purku tai kauppahinnan alennus sekä korvaus virheen hänelle aiheuttamasta vahingosta. Kuluttajansuoja-asioita voidaan käsitellä osapuolten välisten neuvottelujen lisäksi Kuluttajariitalautakunnassa sekä viimekädessä yleisissä tuomioistuimissa.