Asuntojen, liiketilojen ja maa-alueiden vuokra-asiat

Asuinhuoneiston vuokrauksessa vuokranantaja luovuttaa vastiketta vastaan asunnoksi tarkoitetun rakennuksen tai sen osan. Mikäli tila vuokrataan muuhun käyttöön kuin asumiseen, on kysymyksessä liikehuoneiston vuokrasopimuksesta. Asuinhuoneistojen vuokrasuhteista säännellään huoneenvuokralaissa ja muiden rakennusten tai rakennuksen osien vuokrasuhteista laissa liikehuoneiston vuokrauksesta.

Sopimukseen, jolla kiinteistö tai maa-alue annetaan määräajaksi tai toistaiseksi vuokralle määräsuuruista maksua vastaan, sovelletaan puolestaan maanvuokralakia. Erilaatuisia vuokrasuhteita sääntelevissä laeissa on runsaasti pakottavaa sääntelyä, eli säännöksiä, joista ei voida sopia osapuolten kesken laista poikkeavasti. Siksi huolellisella sopimusten laadinnalla on korostunut merkitys. Avustamme sekä vuokranantajia, että vuokralaisia. Yleisimmät vuokrasuhteisiin liittyvät toimeksiantomme koskevat vuokrasopimusten laatimista sekä vuokrasuhteista johtuvien konfliktitilanteiden ratkaisemista.