Työsuhdeasiat

Työsopimuksen keskeisimmän velvoitteet ovat työntekijän velvollisuus tehdä työtä, ja työnantajan velvollisuus maksaa työstä palkkaa sekä työnantajan ja työntekijän keskinäinen yhteistyö ja lojaalisuus. Aina työsuhteet ja niiden olosuhteet eivät kuitenkaan toteudu odotetulla tavalla. 

Yleisimpiä työoikeudellisia riitatilanteita ovat työsopimuksen päättämistä ja sen perusteita koskevat erimielisyydet. Työntekijän asema on Suomen oikeusjärjestelmässä kuitenkin vahva ja avustamme tarvittaessa työntekijää saavuttamaan oikeutensa hakemalla korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä eli laittomasta irtisanomisesta sekä muista suorittamatta olevista työsuhteeseen liittyvistä saatavista. Palveluihimme kuuluvat lisäksi neuvonanto kaikissa työsopimusoikeudellisissa kysymyksissä.