Asunto-osakeyhtiöasiat

Avustamme asiakkainamme sekä asunto-osakeyhtiöitä, että osakkeenomistajia. Yleisimpiä tehtäviämme ovat muun muassa edustaminen ja konsultointi yhtiö- ja hallituksen kokouksissa, yhtiön ja osakkeenomistajan välinen riidanratkaisu, kunnossapitoon ja muutostöihin liittyvät kysymykset, vastuu- ja vahingonkorvausasiat, huoneiston hallintaanottoprosessit, yhtiöjärjestyksen muutokset, kiinteistöpalvelusopimusksiin liittyvät asiat ja avustaminen oikeudenkäynneissä.