Vahingonkorvaus

Arkielämässä eteen saattaa tulla tilanteita, joissa ihmisille tai omaisuudelle aiheutuu vahinkoa toisen henkilön tai osapuolen toiminnan seurauksena. Vahingonkorvausasiat jaetaan karkeasti sopimuksen sisäisiin vahinkoihin kuten sopimusrikkomukset ja sopimuksen ulkoisiin vahinkoihin kuten liikennevahingot. Vahingonkorvausvelvollisuus voi aiheutua vahingon, huolimattomuuden tai tahallisen toiminnan seurauksena. Tietyissä tapauksissa myös toimimattomuus voi aikaansaada vahingon syntymisen ja vahingonkorvausvelvollisuuden. 

Useissa yksityishenkilön vahinkotilanteissa on läsnä jonkinlainen vakuutusturva, josta aiheutuneita vahinkoja voidaan hakea korvattavaksi. Avustamme asiakkaitamme heidän oikeudellisen asemansa ja mahdollisen vakuutusturvansa selvittämisessä sekä asiakkaan oman tai tämän vastapuolen vahingonkorvausvelvollisuuden ja sen rahallisen määrän määrittelyssä. Lisäksi avustamme vahingonkorvausvastuuta koskevissa neuvotteluissa sekä tarvittaessa oikeudenkäynneissä.