Kiinteistö- ja asuntokaupan virheet

Kiinteistö tai osakehuoneisto on useimmiten ihmiselämän taloudellisesti merkittävin sijoitus, ja niihin liittyvissä riitatilanteissa intressit ovat sekä taloudellisesti, että riidan osapuolten elämänlaadun kannalta erittäin suuret. Asuntokauppaa sääntelee Asuntokauppalaki ja kiinteistökauppaa Maakaari. Kiinteistökaupassa myyjän yleinen virhevastuu on 5 vuotta ja asuntokaupassa 2 vuotta. 

Virhevastuun voi olla myös pidempi, mikäli myyjä on toiminut törkeän huolimattomasti, kunnianvastaisesti tai arvottomasti. Riitaisuudet liittyvät yleensä rakennusten kuntoon, kuten home- ja kosteusvaurioihin sekä, myyjän, ostajan, kiinteistövälittäjän tai kuntotarkastajan vastuukysymyksiin.

Huolellisella taustamateriaalin arvioinnilla ja rakennusteknisen asiantuntijatodistelun hankkimisella on korostunut merkitys riitatilanteen ratkaisemisen ja mahdollisen oikeudenkäynnin lopputuloksen kannalta. Kiinteistö- ja asuntokauppa oikeudenalana vaatii vahvaa kokemusta sekä erikoisosaamista. Toimistomme kautta saatte käyttöönne sekä vahvan juridisen, että rakennusteknisen osaamisen.