Sopimusoikeus

Huolellisesti ja oikein laaditut sopimukset luovat selkeyttä ja turvaa yritystoiminnalle mahdollistaen sopimusriskien välttämisen ja ennakoinnin. Liiketoiminnan sopimusriskien rajoittaminen on olennaista jokapäiväisessä liiketoiminnassa niin asiakkaiden, kuin yhteistyökumppaneidenkin kanssa toimittaessa. Erityisesti kaupankäynnissä sopimusriskien rajoittaminen korostuu, koska kauppalait ovat usein ostajaa suosivia ja viivästyksen tai virheen taloudelliset seuraamukset voivat olla raskaat.

Epäselvät tai tulkinnanvaraiset sopimukset ovat lisäksi omiaan luomaan epäselvyyttä ja väärinymmärryksiä, mitkä johtavat helposti riitatilanteisiin, jotka olisi voitu hyvällä sopimuksella välttää. Avustamme asiakkaitamme sopimusasioissa monipuolisesti, muun muassa myynti-, osto-, osakas-, työ-, salassapito-, palvelu-, ja yhteistyösopimusten laadinnassa ja sopimuskonsultaatiossa.