Rakentaminen ja urakkaoikeus

Rakennusurakkaa koskevat riidat liittyvät yleisimmin asunnon rakentamiseen tai peruskorjaukseen. Rakennusurakan tilaajan ollessa kuluttaja, sovelletaan urakan sopimuksenmukaisuuden arviointiin rakennusalan laatustandardeja, hyvää rakentamistapaa, urakkasopimusehtoja sekä kuluttajansuojalakia.

Yritysten välisissä ja aliurakkasuhteissa urakan sopimuksenmukaisuutta arvioidaan pääosin urakkasopimuksen ehtojen ja rakentamisen laatustandardien valossa. Asiakirjatodistelulla ja rakennusteknisellä asiantuntijatodistelulla on urakkariidoissa menestymisen kannalta korostunut merkitys ja kyseinen oikeudenala vaatii juridisen asiantuntemuksen lisäksi vahvaa kokemusta rakentamisen liittyvien sääntelyn ja standardien soveltamisesta.