Julkiset hankinnat

Julkisten hankintojen sisältämän monivaiheisen prosessin vuoksi tarjoajalle on suurta apua hankintalakimiehen käyttämisestä. Erityisen tärkeää tarjoajan kannalta on hankinta-asiakirjojen ja hankintayksikön tarpeiden ymmärtäminen sekä se, että jätettävä tarjous vastaa sisällöltään ja dokumentaatioltaan tarkasti hankintayksikön asettamia edellytyksiä. Avustamme asiakkaitamme hankintamenettelyjen lisäksi myös tilanteissa, joissa hankintapäätöksen haetaan muutosta hankintaoikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle osoitetun hankintavalituksen avulla.