Työoikeus

Suomen oikeusjärjestelmässä työntekijällä on vahva suoja erityisesti työsopimuksen irtisanomista, purkamista tai muuttamista koskevissa tilanteissa, mistä syystä työsopimusoikeudellinen ennakointi ja mahdollisesti jo syntyneiden konfliktitilanteiden tehokas ratkaiseminen ovat jokaisen yrityksen toiminnan kannalta erityisen merkittäviä asioita.

Työllistämiseen liittyvät lisäksi olennaisena osana muun muassa palkanmaksua, työehtoja, työaikaa, yksityisyydensuojaa ja työntekijän velvollisuuksia ohjaava sääntely, joiden tulkinnassa ja soveltamisessa avustamme asiakkaitamme. Avustamme asiakkaitamme myös työ- ja johtajasopimusten laadinnassa, työsuhteiden muutos- ja päättämistilanteissa, yhteistoimintamenettelyissä sekä työoikeudellisissa oikeudenkäynneissä. Otamme aina huomioon yrityksenne ja toimialanne yksilölliset tarpeet.